Przygotowanie do druku

Podstawowe informacje

1. Typy plików

1.1. Przyjmujemy tylko pliki zamknięte określone w Tabeli 1

Lp. Typ pliku Opis
1
TIF, TIFF
spłaszczony do tła, kompresja LZW w rozdzielczości dobranej do wielkości wydruku bez ścieżek i kanałów alfa, za wyjątkiem kanału dodatkowego dla koloru białego
2
JPG
bez kompresji
3
PDF
kompozytowy, postscript 1, 2 lub 3, PDF wersja 1.3 (Acrobat 4)
4
EPS
tylko grafika wektorowa
Tabela 1: Typy plików.

2. Kolorystyka

2.1. Paleta barwna CMYK.
2.2. Bez profili kolorystycznych.
2.3. Bez nadruków (overprint).
2.4. W celu uzyskania głębokiej czerni należy użyć składowych : C-30, M-3 0, Y-30, K-1 00.
2.5. Maksymalne pokrycie tuszem (suma kolorów CMYK) nie może przekraczać 300 %.

3. Dodatkowe uwagi dotyczące plików i kolorystyki

3.1. W plikach nie należy umieszczać skal densytometrycznych (rozbarwień), znaków drukarskich ani linii cięcia.
3.2. W plikach PDF:
        a) wszystkie bitmapy razem z tłem powinny być spłaszczone do pojedynczej bitmapy o odpowiedniej rozdzielczości,
        b) wszystkie elementy graficzne powinny być osadzone w dokumencie,
        c) wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe,
        d) plik nie może być zabezpieczony hasłem,
        e) plik powinien zawierać Trim-box, czyli obszar wydruku po obcięciu.
3.3. W plikach EPS wszystkie czcionki powinny być zamienione krzywe.
3.4. W plikach przygotowywanych w Corelu, w których zastosowano cienie z przezroczystością pod elementami wektorowymi należy przed eksportem do PDF rozdzielić cienie z wektorami i spłaszczyć je razem z tłem d o bitmapy o odpowiedniej rozdzielczości.
3.5. Pliki z kolorem dodatkowym PANTONE powinny być zapisane do plików PDF/EPS, a nie do p lików rastrowych TIF/TIFF.
3.8. Do wszystkich plików produkcyjnych powinny być dołączone pliki poglądowe jpg.
3.9. Plikom należy nadawać możliwie krótkie nazwy, w których powinny być zawarte:
        – nazwa wydruku,
        – wymiar (szerokość i wysokość),
        – rodzaj materiału,
        – ilość.

4. Rozdzielczość

4.1. Pliki do formatu A3 pliki powinny mieć rozdzielczość 300 DPI.
4.2. Pliki od formatu A3 do 100 x 100 cm powinny mieć rozdzielczość 150-200 DPI.
4.3. Pliki powyżej formatu 100 x 100 cm powinny mieć rozdzielczość podaną w Tabeli 3.

Wymiar 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m
1 m
150
100
100
80
72
60
60
50
40
40
2 m
120
100
100
72
72
60
60
50
40
40
3 m
100
72
72
60
60
60
50
50
40
40
4 m
80
60
60
60
60
50
50
50
40
40
5 m
72
60
60
60
50
50
50
40
40
40
6 m
72
60
60
50
50
50
50
40
40
40
7 m
60
50
50
50
50
50
40
40
40
40
8 m
50
50
50
50
40
40
40
40
30
30
9 m
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
10 m
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
Tabela 2: Rozdzielczości plików powyżej formatu 100 x 100 cm.

5. Wymiary

5.1. Wymiary powinny być podane w systemie metrycznym.
5.2. Pliki powinny mieć wymiary i układ zgodne z zamówieniem: szer. (poziom) x wys. (pion), np. 200 cm x 100 cm.
5.3. Pliki w skali 1:1 lub 1:10 powinny być przygotowywane w odpowiedniej rozdzielczości uzależnionej od finalnej wielkości wydruku.
5.4. Jeżeli plik jest zapisany w skali 1:10, należy taką informację podać w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Rozdzielczość takiego pliku powinna być 10-krotnie większa od podanej w Tabeli 2.

6. Brytowanie (podział plików)

6.1. Jeżeli wielkość wydruku przekracza szerokość dostępnych materiałów, grafika jest dzielona adekwatnie do dostępnego nośnika tak, aby strata materiału była jak najmniejsza.
6.2. Jeśli wymagany jest inny podział, należy tę informację podać w zamówieniu w sposób nie pozostawiający wątpliwości.
6.3. W przypadku braku dodatkowych ustaleń Zleceniobiorca może dokonać dowolnego podziału plików biorąc pod uwagę aspekt ekonomicznego wykorzystania materiału.

Spady i pole bezpieczne

7. Wydruki cięte do kształtu

7.1. Grafikę do druku należy przygotować z 5-8 mm spadem.
7.2. Pliki do cięcia zadanego kształtu powinny być przygotowane jako grafika wektorowa.
7.3. Ścieżka cięcia w kolorze specjalnym o nazwie CutContour, powinna znajdować się w osobnym pliku lub na kolejnej stronie dokumentu.

przygotowanie-pliku-2
Prawidłowo przygotowany plik
przygotowanie-pliku
Nieprawidłowo przygotowany plik
Rysunek 1: Sposób przygotowania pliku do cięcia.

7.4. Prawidłowe odwzorowanie kształtu wycinanego elementu gwarantuje ścieżka o minimalnej ilości węzłów.

8. Blockout

8.1. W przypadku druku blockoutów zgrzewanych, projekt nie może zawierać istotnych szczegółów (napisy, logotypy) w odległości 6 cm od krawędzi – jest to obszar zarezerwowany na zgrzew.

pole-grafiki
Rysunek 2: Pole grafiki i obszar zarezerwowany na zgrzew.

8.2. Jeśli blockout ma być wykończony kieszeniami to obszar zarezerwowany = szerokości kieszeni (na płasko) + 3 cm zgrzewu.
8.3. W przypadku blockoutów docinanych na ostro – bez zgrzewów, nie jest wymagane pole bezpieczne, a jedynie spad 1 cm na
każdą stronę wydruku.

9. Baner

9.1. Jeśli istotne jest precyzyjne zachowanie wymiaru wykończonego banera plik należy przygotować z 2 cm spadem dookoła (dla formatów do 500 cm po dłuższym boku) i 5 cm spadem dookoła (dla formatów powyżej 500 cm po dłuższym boku).
9.2. Projekt nie może zawierać istotnych szczegółów (napisy, logotypy) w odległości 6 cm od krawędzi (pole bezpieczne) – jest to obszar zarezerwowany na zgrzew. Jeśli baner ma być wykończony kieszeniami to obszar zarezerwowany = szerokości kieszeni (na płasko) + 3 cm zgrzewu (rys. 2).

10. Papier

10.1. Wykończenie do formatu – spady 0,5 cm na stronę.

11. Folia

11.1. Wykończenie do formatu – spady 0,5 cm na stronę.
11.2. Wyklejenie na płytach do wymiaru do 100 x 100 cm – spady 1 cm na stronę.
11.3. Wyklejenie na płytach powyżej wymiaru 100 x 100 cm – spady 2 cm na stronę.

12. PCV

12.1. Wykończenie do formatu – spady 0,5 cm.

13. Rollup

13.1. Istotne elementy graficzne powinny znajdować się w odległości minimum 15 cm od dolnej widocznej krawędzi.
13.2. Dolny spad 10 cm, pozostałe krawędzie 0,5 cm.

14. Tekstylia (tkaniny)

14.1. Ze względu na to, że materiały tekstylne są podatne zarówno na rozciąganie (np. przy mocowaniu w ramach) jak i na kurczenie się pod wpływem wysokiej temperatury projektując grafikę na tkaninę należy uwzględnić odpowiedni obszar bezpieczny, w którym nie mogą się znajdować istotne szczegóły (napisy, logotypy itp.).
14.2. W Tabeli 4 znajdują się wymogi przygotowania plików do druku produktów tekstylnych.

Długość wydruku Obszar bezpieczny (na stronę)
od
do
0 m
5 m
6 cm
5 m
10 m
12 cm
10 m
20 m
25 cm
20 m
30 m
35 cm
Tabela 4: Obszar bezpieczny dla tkanin.

14.3. W przypadku wykończenia grafik tekstylnych taśmą silikonową należy podać zewnętrzny wymiar ramy.